Bakgrund

Föreningen Exodus-Uppsala grundades år 2014 i samband med en stor bönesatsning på Fyrishov. Föreningens syfte är att uppmuntra bönelivet både privat och i gudstjänst. Vi upplever att Uppsala är Sveriges andliga huvudstad och att Gud önskar ett bönehus centralt i staden. Vi tror att detta är en nyckel för få se Guds vilja ske i vår stad och vårt land.

Situationen i Sverige

Uppsala och Sverige befinner sig i en mycket speciell tid. Vi ser hur landet både sekulariseras och vänder sig till främmande religioner. Förutom en ökande kriminalitet finns även ett starkt växande militärt hot mot Sveriges gränser. Gud har på många sätt talat om en kommande väckelse. Han längtar efter att människor i vårt land ska omvända sig och söka Honom. Därför söker Han ett folk som är villiga att ställa sig på muren och att be för landet. Vi tror att detta är en anledning till att Herren har lagt en längtan efter ett bönehus i Uppsala på mångas hjärta. Genom ständig bön och lovsång byggs en tron åt Jesus och mörkrets makter får ge vika. På så vis utbreds Guds rike och Hans vilja förverkligas. Vill du vara med oss i detta?

Annonser